Kinderdagverblijf Little Kings & Queens


Voskenslaan 412 9000 Gent
0474235624 Klik om te bellen

Over Kinderdagverblijf Little Kings & Queens

Kinderdagverblijf Little Kings and Queens biedt opvang voor kinderen tot ongeveer 3 jaar (tot het kindje naar de kleuterschool gaat) en zorgt voor een kwalitatieve en deskundige begeleiding.

We streven naar een kwalitatieve dienstverlening voor alle kinderen, hun ouders en andere betrokkenen die een beroep op ons doen, dit ongeacht hun cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloofs- of levensovertuiging.

Elk kind is uniek en heeft recht op waardering en respect. We zijn heel erg voorstander van het positief benaderen van kinderen. We laten kinderen hun eigen mogelijkheden ontdekken en we stimuleren deze ook. We willen optimale ontplooiingskansen bieden aan elk kind. In de werking van het kinderdagverblijf zorgen we voor spelmateriaal en activiteiten die de kinderen uitnodigen om op verkenning te gaan.

Op regelmatige tijdstippen doen wij aan zelfevaluatie. Er zal ook de mogelijkheid geboden worden aan ouders om deel te nemen aan de evaluaties, zodat wij onze werking altijd kunnen verbeteren.

Totaal: 23 plaatsen

Kinderdagverblijf Little Kings & Queens in het kort

Diensten

Kinderdagverblijf

Wachtlijst

Ja

Onze locatie

Kinderdagverblijf Little Kings & Queens


Voskenslaan 412 9000 Gent
0474235624 Klik om te bellen